ProShow Web Show
 

 

Zainstaluj wymagany plug-in (instalacja automatyczna) i czekaj na uruchimienie diaporamy (buforowanie pliku trwa 10-20 sekund).

Please install required plug-in (automatic installation) and wait for start of multimedia presentation (buforing process will takes 10-20 seconds).

 

 

stat4u